friskvagen.se

Friskvård

Friskvård är kort förklarat ett begrepp som beskriver olika åtgärder som kan stimulera personer till hälsobefrämjande insatser. Det är alltså ett sätt för personer att hålla sig så friska som möjligt genom bra levnadsvanor. Till exempel fysisk aktivitet, lämplig kost och bra sömnvanor.

Friskvård går att definiera på två olika sätt:
 


Här i Sverige är det dessutom möjligt att ta del av ett friskvårdsbidrag via din arbetsförmedlare. Hur det fungerar kan se lite olika ut beroende på var du jobbar. Men det finns ett antal faktorer som är desamma på alla arbetsplatser. Det är inte alla personer som känner till vad friskvård är och hur det fungerar att ta del av friskvårdsbidraget. Förhoppningsvis kan vi hjälpa dig genom att bidra med lite information om det hela.
 

Friskvårdsbidrag

Ett friskvårdsbidrag är en skattefritt personvårdförmån du kan använda till aktiviteter som riktar sig till friskvård av olika slag, till exempel motion. Bidraget får vara max 5000 kronor om året och du kan själv välja vad du ska använda pengarna till, så länge det innebär ett gymkort, sport, ridlektioner eller andra liknande saker. Det är även möjligt att använda pengarna till andra typer av aktiviteter, men om de inte innebär motion av någon slag kommer bidraget vara lite mindre.
 

Regler för friskvårdsbidraget

Det finns en del regler som gäller angående friskvårdsbidraget. Trots att arbetsgivaren bör berätta för dig hur det fungerar kan det vara bra att du känner till några regler. Detta är en sammanfattning av vilka regler som gäller:
 

Syftet med friskvård

Friskvård är något som ska hjälpa personer att påverka sin hälsa positivt. Det är något som ska förebygga en negativ hälsa. Friskvård finns till för att minska riskerna för förslitningsskador, det kan även vara ett sätt för personer att hantera stress. Med hjälp av friskvård kan alltså risken för arbetsskador minskas en hel del.

Din arbetsplats har en väldigt stor betydelse för din hälsa, och detta är någonting som angår din arbetsgivare. Det är alltså inte endast en så kallad personlig angelägenhet. För hela förvaltningen är målet att hela arbetspersonalen ska ha en så bra hälsa som möjligt. Det sägs att fysiska aktiviteter kan öka din prestationsförmåga samt hjälper till att åstadkomma ett mer ökat välbefinnande.

På grund av detta är det viktigt för cheferna att uppmuntra och stödja sin personal till att använda friskvårdstimmen. Många arbetsplatser ser även till att anordna studiecirklar och föreläsningar som kan hjälpa personalen att öka sin kunskap. Det kan även hjälpa att stärka personalens motivation om varför friskvård är så viktigt.

Det här domännamnet är till salu